Naujienos

 

Visi, kurie jau pasiilgote smagi? ir turining? pamok?li?. Visi, kurie smalsiai neriat ? ini? pasaul?, visi, kuriems per kraštus liejasi k?rybiniai sumanymai!

J?s? laukia "Pep?s ir iogelio studija!"  

Kvie?iame registruotis naujiems mokslo metams

 Atidarymas spalio 7d.

   tel.: +370 5 272 4182, +370 640 12 573, info@ziogeliostudija.lt 

Si?lome ir smagi? naujien? !!!

Kiekvien? m?nes? vaiku?iai kartu su t?veliais gal?s turiningai ir k?rybingai drauge praleisti laik? Virtuv?s klube. Nieko n?ra smagiau kaip kartu sukurti pat? skaniausi? šedevr?

 „Pep?s ir iogelio“ studija si?lo tokias mokymo programas vaikams:

  •  Pradinuk? mokymo (3 – 4 met?);
  •  Rengimo mokyklai (5 – 7 met?);
  •  Angl? kalbos pamokos (6 - 7 met?) .
  •  

3-5 met? vaik? mokymo program? sudaro angl? kalbos, k?rybiškumo dirbtuv?l ir choreografijos pamok?l?s (iš viso – 3;  vienos trukm? – 35 min.).

 

Rengimo mokyklai programoje – lietuvi? kalbos, matematikos,angl? kalbos, k?rybiškumo dirbtuv?li? ir choreografijos pamok?l?s (iš viso – 4; vienos trukm? – 35 min.).

 

KAINOS:

Grup?

Dienos*

M?nesio kaina

2-3 met?

šeštadieniais

30 Eur

3-4 met?

darbo dienomis

50 Eur

3-4 met?

šeštadieniais

40 Eur

4-5 met?

darbo dienomis

75 Eur

4-5 met?

šeštadieniais

60 Eur

4-5 met? kitakalbiams

darbo dienomis

75 Eur

4-5 met? kitakalbiams

šeštadieniais

60 Eur

5-6 met?

darbo dienomis

75 Eur

5-6 met?

šeštadieniais

60 Eur

5-6 met? kitakalbiams

darbo dienomis

75 Eur

5-6 met? kitakalbiams

šeštadieniais

60 Eur

* darbo dienomis usi?mimai vyksta du kartus per savait?.  

  • ?????? ????????????? ?????????? ????? «P?p?s ir iogelio studija» ?????????? ????? ?? 3 ?? 7 ??? ?? ????????????? ???????.
  • Dla przedszkolaków Program nauczania dla dzieci szkó?ki „P?p?s ir iogelio studija“.