Ugdymas

„Vaikai – svarbiausia suaugusi?j? gyvenimo dalis, m?s? k?r?jai.

Paveikti vaik? – tai liesti jautriausi? visumos (kurios šaknys – tolimiausioje praeityje ir tiesiasi ? ateities begalyb?) tašk?. Paveikti vaik? – tai paveikti subtiliausi? gyvybin? tašk?, kur viskas gali spr?stis ir atsinaujinti, kur viskas pilna gyvyb?s, kur udarytos sielos paslaptys, nes ten vyksta mogaus aukl?jimas.“

 

Marija Montesori. „Vaikyst?s paslaptys“