iogelio studija

D?mesio vaikeliai, t?veliai ir seneliai!

J?s? laukia "Pep?s ir iogelio studija"!

?ia t?sime graias, daugiau kaip 30 met? puosel?tas "Pep?s Ilgakojin?s mokykl?l?s" ir s?kmingai 16 met? veikusios "iogelio studijos" tradicijas. ?ia, "Pep?s ir iogelio studijoje", sutiksime bi?iuli? ir nauj? draug?, jau pa?stam? puiki? pedagog?, - visi kartu kursime savo paš?lusiai ?dom? gyvenim?.

"Pep?s ir iogelio studija" pradeda naujus mokslo metus. Kvie?iame registruotis.

 Si?lome ir smagi? naujien? !!!

Kiekvien? m?nes? vaiku?iai kartu su t?veliais gal?s turiningai ir k?rybingai drauge praleisti laik? Virtuv?s klube. Nieko n?ra smagiau kaip kartu sukurti pat? skaniausi? šedevr?. 

Kvie?iame registruotis naujiems mokslo metams

tel.: +370 5 272 4182, +370 640 12 573, info@ziogeliostudija.lt

 Skirta trij? – septyneri? met? vaikams.  

Mes pad?sime J?s? vaikui išreikšti save kaip asmenyb?, atskleisti talentus, išmokti atrasti gabumus, lavinti k?rybinius gabumus, ugdyti savarankiškum?, mokyti m?styti, be to, m?s? mokykl?l?je vaikai ?gyja praktinio darbo ?g?dius. Svarbiausia, kad vis? ši? dalyk? maieji mokosi nat?raliai, tyrin?dami ir paindami supan?i? aplink?, pasitelkdami aidimus bei k?rybines uduotis. Toks mokymosi b?das padeda reikštis vaiko asmenybei, lavinti poj??ius ir tobul?ti. B?tent d?l to mayliai noriai lanko m?s? mokykl?l? ir nekantriai laukia pamok?li?.

 

O ??? 

????????? ????????????? ??? ????? ?? 3 ?? 7 ???. 

?? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????????, ???????? ? ???? ?????? ? ???????????, ??????? ?????????????????, ????????? ???????, ? ???? ?? ? ????? ????? ?? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ?????? .  

C???? ???????, ????? ??????, ???????? ???, ??????? ? ?????????????? ??????? ?????, ????????? ????? ????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ??? ????????, ??????????? ??????? ??????????????? ? ??????????????????.

?????? ??????? ??????, ?????????? ???? ?????, ???? ? ??????????? ????????? ???????.

(????????? ? ???????? ? ????????? ????? ?????? ? ???????) Ikimokiklinukams